Χρονοντούλαπο:

Contact via email

Just the two of us........... Από το Blogger.
Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

PostHeaderIcon 800.000 Έλληνες ψωνίζουν καθημερινά από το Ίντερνετ!

 online_shopping
Με σημαντικούς ρυθμούς (κατά 40%) αυξάνεται το ποσοστό των καταναλωτών στην Ελλάδα που προχωρούν σε ηλεκτρονικές αγορές στο Διαδίκτυο. Χαρακτηριστικό είναι ότι περισσότεροι από 800.000 Έλληνες ψωνίζουν καθημερινά on line, ενώ 3.000.000 άτομα σχολιάζουν και κρίνουν προϊόντα και υπηρεσίες διαδικτυακά.
Αυτά ανέφερε στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης στο Επιμελητηριο Αρκαδίας ο υπεύθυνος επικοινωνίας των «Ψηφιακών Ενισχύσεων» της δράσης digi retail, Ι. Λάριος.

Στόχος της δράσης digi retail είναι να επιχορηγήσει επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου για την υλοποίηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες. Μέσω των ψηφιακών επενδύσεων επιδιώκεται η μείωση του κόστους λειτουργίας, η αυτοματοποίηση διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων και αγορών, η αποτελεσματικότερη προβολή τους σε νέα κοινά, καθώς και η δημιουργία συνθηκών εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης. Η δράση συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης, καθώς και των αλλαγών συμπεριφοράς των καταναλωτικών συνηθειών εξαιτίας αυτής.

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται σε 500.000 ευρώ, και ο ελάχιστος προϋπολογισμός σε 10.000 ευρώ (5.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις χωρίς απασχολούμενο προσωπικό). Το όριο προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων μεταβάλλεται αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ξεκινά από 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης (για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις) και φθάνει έως το 60% (για τις πολύ μικρές).

Οι επιχειρήσεις λιανικής που επιθυμούν την επιχορήγηση του επενδυτικού τους σχεδίου σε νέες τεχνολογίες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την πρότασή τους στο διαδικτυακό τόπο της Δράσης και κατατάσσονται βάσει αυτόματης αξιολόγησης, με αντικειμενικά και εκ των προτέρων γνωστά κριτήρια.

Η ενίσχυση καταβάλλεται στον επενδυτή σε δύο στάδια: α) με προκαταβολή ύψους 35% της συνολικής επιχορήγησης και β) το υπόλοιπο 65% της επιχορήγησης μετά την ολοκλήρωσή του.

Χρηματοδοτούμενες ενέργειες - Δαπάνες

Η επιχείρηση που συμμετέχει στη δράση μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση με τις ακόλουθες υποχρεωτικές ενέργειες:

- Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

- Εξωστρέφεια - προώθηση - διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Οι κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης, είναι οι ακόλουθες:

-Δαπάνες Προμήθειας Τεχνολογικού Εξοπλισμού,
- Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή Software as a Servic

- Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης, προπληρωμένων και/ ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης - προβολής της επένδυσης και την πιστοποίησή της από την «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.».


0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Του καιρού...

Θεσσαλονίκη

BlogUp Us!

Follow by Email

Follow my blog with bloglovin