Χρονοντούλαπο:

Contact via email

Just the two of us........... Από το Blogger.
Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

PostHeaderIcon Κίνδυνος παραπομπής στις καλένδες για την αποθήκη αερίου της Καβάλας

 
Την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου στο κοίτασμα της νότιας καβάλας, υπογραμμίζει το τελικό πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που συστήθηκε από το ΥΠΕΚΑ για να μελετήσει το project. Αντίθετα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και τον τρόπο που θα υλοποιηθεί το έργο, το πόρισμα καταγράφει τη διαφωνία του ΔΕΣΦΑ που διαφωνεί με την άποψη το έργο να γίνει με ιδιωτική επένδυση και προκρίνει τη λύση της δημόσιας υποδομής.
Κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων στην Επιτροπή είναι η συμφωνία για τη σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου ιδιαίτερα σε μια εποχή έντονης επενδυτικής απραξίας και επιβράδυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όπως διαπιστώνεται στο κομμάτι του πορίσματος που συνυπογράφουν όλοι οι συμμετέχοντες το έργο έχει προσδιορισμένα οφέλη για το ελληνικό δημόσιο που θα είναι τα έσοδα από τις άδειες, τη φορολογία και άλλες πηγές, ενώ θα ωφελήσει την ασφάλεια προμήθειας. Ταυτόχρονα όπως προκύπτει από το πόρισμα οφέλη θα υπάρξουν και για την επιχειρηματικότητα μέσω της διενέργειας επενδύσεων, για το καταναλωτικό κοινό, την τοπική κοινωνία της Καβάλας και την απασχόληση στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Εκεί βεβαίως που καταγράφονται διαφορετικές απόψεις είναι στο πως θα πρέπει να υλοποιηθεί το έργο, με τους εκπροσώπους της ΡΑΕ, της ΔΕΠΑ και της Ενεργειακής Αιγαίου να υποστηρίζουν τη λύση της ελεύθερης αγοράς και των ιδιωτικών επενδύσεων και το ΔΕΣΦΑ να ζητεί την υλοποίηση του έργου από φορείς δημοσίου συμφέροντος.

Το ερώτημα βεβαίως που προκύπτει είναι εάν υπό τις παρούσες συνθήκες η απώλεια χρόνου είναι μια πολυτέλεια που διαθέτουμε. Πολύ περισσότερο όταν η Ενεργειακή Αιγαίου δηλώνει ρητά ότι αν η λύση που θα προκριθεί δεν είναι προς την κατεύθυνση που μπορεί να αποδεχθεί, τότε θα "τραβήξει" όλο το αέριο που βρίσκεται σήμερα στο κοίτασμα, πράγμα που σημαίνει ότι γίνεται σχεδόν αδύνατη η δημιουργία της αποθήκης. Στην πραγματικότητα, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, η διαφωνία που καταγράφεται στο πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνομώνων, δημιουργεί την ανάγκη πολιτικής απόφασης από την κυβέρνηση και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι μετά από συνεχή "πέρα δώθε", άλλως η επένδυση κινδυνεύει να καταταχθεί στην κατηγορία των φιλόδοξων αλλά μηδέποτε πραγματοποιούμενων σχεδίων.

Το project με προβλεπόμενο κόστος επένδυσης 400 εκατ. ευρώ, μπορεί να τροφοδοτήσει το εθνικό σύστημα φυσικού αερίου έως 4 εκατ. κυβικά μέτρα ημερησίως, ποσότητα που μεταφράζεται στο 40% των αναγκών της χώρας σε φυσικό αέριο για περίοδο 90 ημερών.

Οι όροι που πρέπει να διασφαλίζονται

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο πόρισμα το έργο κρίνεται αναγκαίο και επιβεβλημένο από τις νέες συνθήκες. Η Πολιτεία θα πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα τη διαδικασία υλοποίησής του, δεδομένου ότι ο χρόνος που απαιτείται έως την πλήρη λειτουργία του είναι μεγάλος. Σύμφωνα με το πόρισμα ο τρόπος ανάπτυξης και διαχείρισης του έργου είναι πρωτίστως θέμα πολιτικής επιλογής. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να διασφαλίζονται οι παρακάτω 11 όροι:

1. Η αποκλειστική προτεραιότητα του Ελληνικού Δημοσίου στα αποθέματα ασφάλειας εφοδιασμού με έμφαση στους προστατευόμενους καταναλωτές.

2. Η ομαλή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με την ολόπλευρη αξιοποίηση όλων των δυνατών προσφερόμενων τεχνικών λύσεων.

3. Η ευθυγράμμιση με τη φιλοσοφία του εθνικού νομικού πλαισίου για την αγορά του φυσικού αερίου και των νέων Κοινοτικών οδηγιών, και ειδικότερα με:

I. Πολιτικές που εμποδίζουν την ανάπτυξη μονοπωλιακών φαινομένων.

II. Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

III. Την εντατικοποίηση του ανοίγματος της εθνικής αγοράς φυσικού αερίου.

IV. Την ελεύθερη πρόσβαση τρίτων.

V. Την προστασία των καταναλωτών με έμφαση στους οικιακούς καταναλωτές.

4. Η οικονομική και εμπορική βιωσιμότητα της επένδυσης, τόσο από πλευράς δυνητικών πελατών όσο και από πλευράς συμμετεχόντων στην επένδυση.

5. Η αποδοτικότητα της επένδυσης ώστε να μην επιβαρύνονται δυσανάλογα οι καταναλωτές.

6. Οι συνέργειες με άλλα υπό εξέλιξη έργα φυσικού αερίου (έργα ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, αγωγοί διαμετακόμισης κλπ).

7. Η ενίσχυση του ρόλου της Χώρας στην ευρύτερη αγορά της Ν.Α. Ευρώπης.

8. Η προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών και η ανάπτυξη επενδυτικών συμμαχιών.

9. Η ένταξη του έργου στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό της Β.Α. Μακεδονίας σε συνάρτηση και με τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της περιοχής.

10. Η απόλυτη διαφάνεια στις διαδικασίες πραγματοποίησης του έργου, βάσει αμερόληπτων και αντικειμενικών κριτηρίων, τα οποία θα πρέπει να είναι γνωστά εκ των προτέρων.

11. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η λειτουργία του έργου με τις αρχές της περιβαλλοντικής προστασίας και της ασφάλειας.

Οφέλη

Σύμφωνα με το πόρισμα τα οφέλη που θα προκύψουν από τη δημιουργία της υπόγειας αποθήκης συνοψίζονται στα εξής:

o δραστική μείωση του κινδύνου διακοπών στην τροφοδοσία, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται και με άλλα μέτρα όπως μέτρα διαχείριση της ζήτησης.

o ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο. Η διατήρηση στρατηγικού αποθέματος φ.α., με σκοπό τη χρησιμοποίησή του για την κάλυψη της ζήτησης σε περίπτωση εμφάνισης ακραίου συμβάντος με σημαντικές επιπτώσεις στην τροφοδοσία της χώρας, κρίνεται όχι μόνον απαραίτητη αλλά και επιτακτική.

o περαιτέρω βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας εφοδιασμού της ευρύτερης περιοχής, προωθώντας παράλληλα συνεργασίες της Ελλάδας με όμορες χώρες και ειδικότερα με κράτη-μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία-Ρουμανία), με στόχο την επικουρία επ’ αμοιβαιότητα (βάσει σχετικών συμφωνιών) σε περιπτώσεις κρίσεων εφοδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο.

o τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας φ,.α. για ηλεκτροπαραγωγή, εναλλακτικά με την υφιστάμενη υποχρέωσή να τηρούνται αποθέματα εναλλακτικού καυσίμου (πετρελαίου ή ΥΦΑ).

Επιπλέον, τόσο η εν λόγω υποδομή όσο και τα υπό σχεδιασμό συστήματα διαμετακόμισης φυσικού αερίου τα οποία προβλέπεται να διέλθουν μέσω της ελληνικής επικράτειας, αναμένεται να αναβαθμίσουν ουσιαστικά τον ενεργειακό γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας.

πηγή : energypress

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Του καιρού...

Θεσσαλονίκη

BlogUp Us!

Follow by Email

Follow my blog with bloglovin