Χρονοντούλαπο:

Contact via email

Just the two of us........... Από το Blogger.
Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

PostHeaderIcon Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση... Συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο µ’ ένα κλικ


Ερχεται το e-∆ηµόσιο: όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θαµπορούν να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά µε τις δηµόσιες υπηρεσίες και να ολοκληρώνουν όλες τις διοικητικές διαδικασίες γρήγορα και χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

Σε δηµόσια διαβούλευση τίθεταιτις επόµενες ηµέρες το νοµοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το οποίο θα περιλαµβάνει όλες τις ρυθµίσεις και διαδικασίες για τη µετάβαση στον νέο τρόπο διεκπεραίωσηςτων συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο. Οπως ανακοίνωσεχθες ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, στόχος είναι να ψηφιστεί έως τον Μάρτιο, προκειµένου να υλοποιηθεί έως τοτέλος του έτους.

«Επέρχονται σηµαντικές αλλαγές στην καθηµερινότητα των πολιτών καθώς υποχρεώνεται η διοίκησηνα διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά τις υποθέσεις τους, χωρίς να χρειάζονται να προσέρχονται αυτοπροσώπως στα γκισέ των υπηρεσιών», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ραγκούσης.

Με το νέο καθεστώς, κάθεδιοικητική διαδικασία θα γίνεται από την αρχή έως το τέλος µε ηλεκτρονικό τρόπο και για να επιτευχθεί αυτό πρωταρχικός στόχος είναι να εφαρµοστεί η λεγόµενη διαλειτουργικότητα µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων και µητρώων των διαφόρων φορέων.

«Υπάρχουν συστήµατα που αυτή τη στιγµή δεν επικοινωνούν µεταξύ τους», σηµείωσε ο υπουργός Εσωτερικών, διευκρινίζοντας πως στην πράξη η διαλειτουργικότητα συνεπάγεται την ενοποίηση όλων αυτών των συστηµάτων, µε σκοπό όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τις συναλλαγές να διακινούνται ηλεκτρονικά ήνα αναζητούνται µε τον ίδιο τρόπο πιστοποιητικά που µέχρι τώρα ήταν υποχρεωµένος να προσκοµίσει ο πολίτης.

Βασικές αλλαγές του συστήµατος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι και η καθιέρωση υποχρεωτικά του δικαιώµατος ηλεκτρονικής υπογραφής των εγγράφων από τους πολίτες καθώς καιη απαλλαγή από την κλασική χρονοβόρα διαδικασία επικύρωσης, αφού πλέον προβλέπεται η αποδοχή ηλεκτρονικών αντιγράφων.

Παράλληλα, θα υπάρχει πρόβλεψη και για την ολοκλήρωση ηλεκτρονικά οικονοµικών συναλλαγών και πληρωµών, καθώς και για συµµετοχή και κατάθεση προσφορών ακόµη και σε δηµόσιους διαγωνισµούς. Οι πολίτες θα µπορούνεπίσης να ενηµερώνονται ηλεκτρονικά τόσο για την πρωτοκόλληση όσο και για την πορεία των υποθέσεών τους.

Με κωδικούς
Για να έχει πρόσβαση στο σύστηµα ηλεκτρονικών συναλλαγών, ο πολίτης θα πρέπει πρώτα να «αυθεντικοποιηθεί», δηλαδή να πιστοποιηθεί στο κεντρικό σύστηµα και να λάβει κάποιους κωδικούς που θα του επιτρέπουν στο µέλλον να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του.

Σε κάθε περίπτωση,σύµφωνα µε τον υπουργό Εσωτερικών, η εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν θα σηµάνει και την κατάργηση δοµών όπως τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, που θα συνεχίσουν να διεκπεραιώνουν συναλλαγές µε τον κλασικό τρόπο για όσους πολίτες επιθυµούν ή για εκείνους που δεν έχουν δυνατότητα και γνώση πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο - π.χ. ηλικιωµένοι.

Μετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου θα εκπονηθεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο που θα προβλέπει όλες τις απαιτούµενες ενέργειες και το χρονοδιάγραµµα για να «τρέξει» το νέο σύστηµα. «Με την εµπειρία της εφαρµογής του προγράµµατος “∆ιαύγεια” θα καταφέρουµε να επικρατήσει σε όλο το ∆ηµόσιο», σχολίασε ο κ. Ραγκούσης.

Η κάρτα του πολίτη
Μέρος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί – όπως ανέφερε ο υπουργός – και η κάρτα του πολίτη που θα αντικαταστήσει την αστυνοµική ταυτότητα καιθα χρησιµοποιείται και ως ταξιδιωτικό έγγραφο για τις χώρες Σένγκεν. Για άλλη µια φορά ο κ. Ραγκούσης διαβεβαίωσε πως δεν θα περιέχονται σε αυτήν όλα τα προσωπικά στοιχεία κάθε πολίτη – για παράδειγµα το σύνολο των φορολογικών του στοιχείων ή αναλυτικά ο ιατρικός του φάκελος.

«Θα υπάρξει αυστηρή τήρηση όλων των συστάσεων που θα γίνουν από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, ώστε κανείς να µην µπορεί να πάρει στοιχεία µας», υποστήριξε ο κ. Ραγκούσης.

Ετσι θα είναι αποθηκευµένα στην κάρτα µόνο τα στοιχεία ταυτότητας, ο αριθµός δηµοτολογίου, το ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ. Αυτά θα αποτελούν τα κλειδιά τα οποία σε συνδυασµό µε κάποιον κωδικό θα παρέχουν πρόσβαση στα τέσσερα µεγάλα αρχεία που υπάρχουν σήµερα, δηλαδή στα δηµοτολόγια, στο TAXIS, στα στοιχεία των ασφαλιστικών ταµείων και στα αστυνοµικά δεδοµένα. Σταδιακά ηκάρταθα εξελιχθεί σε ηλεκτρονικό πολυεργαλείο, καθώς θα ενσωµατωθούν σε αυτήν άλλες κάρτες, όπως η φοροκάρτα και άλλα στοιχεία, όπωςείναι κάποιες διαδικασίες που τα υπουργεία Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης επιθυµούν να διεκπεραιώνονται µε τη χρήση καρτών. Παράλληλα, η κάρτα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στο σύστηµα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπου µε µια ειδική συσκευή στην οποία θα τοποθετείται οι πολίτες θα έχουν δυνατότητα µέσω του υπολογιστή να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους και να πραγµατοποιήσουν ηλεκτρονικά συναλλαγές.

Περιορισµός της γραφειοκρατίας
Το νοµοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η κάρτα του πολίτη αποτελούν πάντως τα πρώτα βήµατα για τον περιορισµό της γραφειοκρατίας και των δαπανών που γίνονται στις δηµόσιες υπηρεσίες.

Οπως γνωστοποίησε ο κ. Ραγκούσης, σε συνεργασία µε το υπουργείο Οικονοµικών και µε την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού, γίνεται επεξεργασία σειράς κινήσεων και δράσεων που θα επιφέρουν µεγάλη µείωση του κόστους λειτουργίας του ∆ηµοσίου. Εφερε µάλιστα ως παράδειγµα την πρόβλεψη για δηµιουργία Ενιαίας Αρχής Πληρωµών Τηλεπικοινωνιακών Τελών.

Επί του παρόντος, όπωςείπε, δίνεται από τον προϋπολογισµό συγκεκριµένο κονδύλι σε κάθε υπουργείο για την κάλυψη µεµονωµένα των τελώντηλεπικοινωνίας. Με την καθιέρωση της Αρχής θα καταβάλλονται εκ µέρους όλων των φορέων του ∆ηµοσίου όλα τα τέλη και θα µπορεί να εµφανίζεται ως ένας ενιαίος µεγάλος πελάτης, διασφαλίζοντας ευνοϊκότερα τηλεπικοινωνιακά πακέτα.

Πηγή: tanea.gr

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Του καιρού...

Θεσσαλονίκη

BlogUp Us!

Follow by Email

Follow my blog with bloglovin