Χρονοντούλαπο:

Contact via email

Just the two of us........... Από το Blogger.
Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

PostHeaderIcon Γιατί και για πόσο χρόνο "μπαίνει" κάποιος στον "Τειρεσία"

Στο 1,5 εκατομμύριο υπολογίζονται οι εγγραφές στη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία που αφορούν είτε ακάλυπτες επιταγές, είτε αθέτηση πληρωμής δόσεων από δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

Και καθώς το τελευταίο διάστημα πληθαίνει ο αριθμός των δανειοληπτών που αδυνατούν να είναι συνεπείς στην πληρωμή των μηνιαίων οφειλών προς τις τράπεζες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Στο Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν τόσο ενήμερες οφειλές όσο και οφειλές σε καθυστέρηση για δάνεια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, πιστωτικές κάρτες φυσικών προσώπων, χορηγήσεις προς επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 2,5εκατ. ευρώ και εταιρικές κάρτες.

Σκοπός του συστήματος είναι η εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων.

Όπως είναι γνωστό όλα τα δεδομένα καταχωρούνται στη «λευκή λίστα». Στη «μαύρη λίστα» γράφονται οφειλές που βρίσκονται σε καθυστέρηση (στους 3 μήνες οι πιστωτικές κάρτες στους 9 μήνες τα στεγαστικά δάνεια).

Ο χρόνος τήρησης των δυσμενών οικονομικών στοιχείων στα αρχεία του Τειρεσία δηλαδή η «μαύρη λίστα» έχει ως εξής:

- Επιταγές και συναλλαγματικές 2 χρόνια

- Καταγγελίες συμβάσεων καρτών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων 2 χρόνια

- Διαταγές πληρωμής 3 χρόνια

- Προγράμματα πλειστηριασμών 4 χρόνια

- Κατασχέσεις- επιταγές του ΝΔ 1923 4 χρόνια

- Διοικητικές κυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών 4 χρόνια

- Αιτήσεις πτωχεύσεων με την συμπλήρωση 5 ετών από την κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο

- Κηρυχθείσες πτωχεύσεις διαγράφονται μετά την πάροδο 10 ετών

- Αιτήσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού -αιτήσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών. Παραμένουν στο αρχείο 3 χρόνια από την εξόφληση της οφειλής. Αν οι αιτήσεις δεν καταλήξουν σε συμβιβασμό διαγράφονται από το αρχείο 3 χρόνια μετά την υποβολή τους. Σε περίπτωση που ο αιτών παρατηθεί η πληροφορία διαγράφεται μετά από 1 χρόνο. Διατηρούνται στο αρχείο 3 χρόνια μετά την αποπληρωμή του χρέους

- Απόφαση δικαστικής ρύθμισης χρεών, διατηρείται στο αρχείο για 3 χρόνια.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι τα δεδομένα που αφορούν σφραγισμένες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, καταγγελίες συμβάσεων καρτών και δανείων, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών, κατασχέσεις, επιταγές ΝΔ 1923, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες και αιτήσεις πτωχεύσεων εφόσον δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό των 1.000 ευρώ δεν μεταδίδονται.

Οι πληροφορίες διαγράφονται από το σύστημα εφόσον έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της και έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας (π.χ ακάλυπτες επιταγές) στην οποία εντάσσονται οι πληροφορίες που διαγράφονται.


πηγή


Πηγή:www.capital.gr

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Του καιρού...

Θεσσαλονίκη

BlogUp Us!

Follow by Email

Follow my blog with bloglovin