Χρονοντούλαπο:

Contact via email

Just the two of us........... Από το Blogger.
Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

PostHeaderIcon Περικοπές σε συντάξεις και εφάπαξ

Περικοπές σε συντάξεις και εφάπαξ 
 
Επιβολή έκτακτης εισφοράς στις κύριες συντάξεις και μειώσεις στις επικουρικές, «ψαλίδι» 10% στο εφάπαξ δημόσιου τομέα και 15% για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα προβλέπουν τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και εξειδικεύτηκαν από το υπουργείο Εργασίας.

Επιπλέον, προβλέπονται και αλλαγές στα κριτήρια για τους δικαιούχους των κοινωνικών επιδομάτων.

Κύριες συντάξεις

Συγκεκριμένα, με τα νέα μέτρα αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων για όλες τις κλίμακες κύριας σύνταξης από 1.700 ευρώ και άνω. Από την επιβολή του μέτρου δεν θίγονται συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν από το σύνολο των Ταμείων, σύνταξη κάτω των 1.700 ευρώ το μήνα.

Για συνταξιούχο (πχ ταμείου ΔΕΚΟ ή Δημοσίου ή ΙΚΑ) που λαμβάνει σύνταξη 2.500 ευρώ /μήνα, μέχρι σήμερα το σύνολο της εισφοράς του ήταν 6% επί του συνόλου της σύνταξης, δηλαδή 150 ευρώ ανά μήνα. Με την αναπροσαρμογή του συντελεστή ειδικής εισφοράς, η κράτηση θα αυξηθεί κατά 75 ευρώ, αυξάνοντας το σύνολο της μηνιαίας κράτησης στα 225 το μήνα.

Στο σύνολο των Ασφαλιστικών Ταμείων Κύριας Σύνταξης, σύνταξη πάνω από 1.700 ευρώ ανά μήνα λαμβάνουν μόλις 161.890 συνταξιούχοι, αριθμός ο οποίος αντιπροσωπεύει το 5% του συνόλου των συνταξιούχων.

Επιβάλλεται επίσης, έκτακτη ειδική εισφορά επί του συνολικού ποσού της κυρίας σύνταξης στους συνταξιούχους εκείνους που είναι κάτω των 60 ετών και για ποσά άνω των 1.700 ευρώ/μήνα.

Η ειδική εισφορά αφορά, κατά κύριο λόγο, τους συνταξιούχους των ΔΕΚΟ, με χρήση ειδικών διατάξεων συνταξιοδότησης πριν από το 60ο έτος ηλικίας, καθώς και των ευνοϊκών διατάξεων της εθελουσίας εξόδου.

Ακόμη τους συνταξιούχους του Δημοσίου με ηλικία συνταξιοδότησης μικρότερη του 60ου έτους.

Με τη ρύθμιση αυτή, ένας συνταξιούχος 57 ετών, ο οποίος βγήκε στη σύνταξη κάνοντας χρήση ειδικών διατάξεων (όπως λόγω εθελουσίας) και λαμβάνει σύνταξη 2.000 ευρώ θα επιβαρυνθεί:

α) από την αύξηση της εισφοράς υπέρ του ΑΚΑΓΕ (από τον συντελεστή 5% στο 7%) με 40 ευρώ (δηλ. από 100 ευρώ κράτηση, σε 140 ευρώ κράτηση),
β) από τη θέσπιση ειδικής εισφοράς 6% για συντάξεις 1.700-2.300 ευρώ/μήνα (μετά την κράτηση της εισφοράς υπέρ ΑΚΑΓΕ) 112 ευρώ/μήνα. Σε σύνολο κρατήσεων η μείωση στη μηνιαία σύνταξή του θα φθάσει τα 152 ευρώ/μήνα.

Αντίθετα, από το μέτρο δεν θίγονται οι συνταξιούχοι που προέρχονται είτε από υποχρεωτική είτε από αυτοδίκαιη απόλυση (πχ συνταξιούχοι σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων) και οι μητέρες με ανήλικα τέκνα οι οποίες έλαβαν σύνταξη βάσει ειδικών ασφαλιστικών διατάξεων πριν από το 60ο έτος της ηλικίας τους.

Επικουρικές συντάξεις

Επιβάλλεται ειδική κλιμακωτή εισφορά στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ, για τη χρηματοδότηση χαμηλοσυνταξιούχων ελλειμματικών επικουρικών ταμείων.

Συνταξιούχος που λαμβάνει επικουρική σύνταξη ύψους 610 ευρώ το μήνα, θα αποδώσει έκτακτη ειδική εισφορά σε ποσοστό 10% ή 61 ευρώ το μήνα. Έτσι, η επικουρική σύνταξη μετά τον υπολογισμό της εισφοράς, θα διαμορφωθεί στα 549 ευρώ το μήνα.

Οι συνταξιούχοι με σύνταξη μεγαλύτερη των 300 ευρώ μήνα είναι 235.800 επί συνόλου 1.017.000 συνταξιούχων και αντιπροσωπεύουν το 23,18% του συνόλου.

Στελέχη του υπουργείου Εργασίας εκτιμούν ότι το μέτρο καθίσταται αναγκαίο, με δεδομένο ότι μόνο κατά το 2011 το έλλειμμα των Επικουρικών Ταμείων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 750 εκατ. ευρώ.

Η μείωση του εφάπαξ

Κατά 10% θα μειωθεί το εφάπαξ του δημοσίου τομέα και κατά 15% το εφάπαξ του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει μείωση μεταξύ 4.000-5.000 ευρώ για τους εργαζομένους του δημοσίου και 10.000-15.000 ευρώ για τους εργαζομένους στις ΔΕΚΟ.

Προωθείται η θέσπιση εισφοράς 1% επί του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) σε όλους τους εργαζομένους του Δημοσίου Τομέα, για τη χρηματοδότηση του συστήματος της απονομής του εφάπαξ. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ένας δημόσιος υπάλληλος με μεικτό μισθό 1.500 ευρώ ανά μήνα θα αποδίδει 15 ευρώ το μήνα για τη στήριξη του εφάπαξ.

Θεσπίζεται ειδική εισφορά ύψους 2% στους συνταξιούχους του Δημοσίου που λαμβάνουν σύνταξη πάνω από 800 ευρώ/μήνα.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας, το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο, προκειμένου το βάρος της στήριξης του συστήματος να μην πέσει μονομερώς στους σημερινούς εργαζομένους.

Με την εφαρμογή της εισφοράς, ένας συνταξιούχος του δημοσίου με σύνταξη 1.000 ευρώ το μήνα θα καταβάλει ως ειδική εισφορά το ποσό των 20 ευρώ το μήνα.

Οι αναγνωρισμένες οφειλές του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) έναντι ήδη συνταξιοδοτημένων υπαλλήλων είναι πάνω από 1,5 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι αναγνωρισμένες οφειλές του ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ αγγίζουν τα 119,4 εκατ. ευρώ.

Επιδόματα

Στον τομέα των κοινωνικών επιδομάτων αλλάζουν τα κριτήρια των δικαιούχων κοινωνικών παροχών, με σκοπό, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας, «την ενίσχυση εκείνων που πραγματικά το έχουν ανάγκη» (π.χ. κριτήρια λήψης εποχικών επιδομάτων ΟΑΕΔ, αλλαγή κριτηρίων για επιδότηση ενοικίου και επιχορήγηση επιτοκίου δανείου κοκ).

Ταυτόχρονα, στόχος είναι να αυξηθεί, με τη βοήθεια και των πληροφοριακών συστημάτων, η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και η αποτροπή καταστάσεων καταδολίευσης.

Από τον εξορθολογισμό των επιδομάτων του ΟΑΕΔ, προσδοκάται να προκύψουν οφέλη σε εκείνες τις ομάδες εργαζομένων οι οποίοι ενώ συμβάλλουν περισσότερο σε σχέση με άλλες ομάδες εργαζομένων, δεν δικαιούνται αντίστοιχες παροχές.

Ως παράδειγμα, στελέχη του υπουργείου αναφέρουν πως ένας εργαζόμενος με 15ετή συνεχόμενη εργασία που μένει άνεργος, έχει τις ίδιες παροχές με έναν εποχικά εργαζόμενο με 5ετή προϋπηρεσία.

Τα νέα κριτήρια θα ανακοινωθούν μετά την επανεξέταση των επιδομάτων, διαδικασία η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα.

Μελετάται, επίσης, η επέκταση του ΕΚΑΣ σταδιακά μέχρι το 2015, με την καταβολή 30 ευρώ μηνιαίως σε 100.000 χαμηλοσυνταξιούχους με εισοδηματικά κριτήρια.

Τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας πιστεύουν ότι με τις αλλαγές αυτές, τα επιδόματα θα γίνουν περισσότερο αποτελεσματικά εφόσον, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τα ποσοστά κινδύνου φτώχειας (2009) βελτιώνονται μόνο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες πριν και μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις πλην των συντάξεων - δηλαδή από 22,7% σε 19,7%.
 

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Του καιρού...

Θεσσαλονίκη

BlogUp Us!

Follow my blog with bloglovin