Χρονοντούλαπο:

Contact via email

Just the two of us........... Από το Blogger.
Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

PostHeaderIcon ΔΕΗ: Αποζημίωση για βλάβες συσκευών από διακοπές ρεύματος

 

Κι όμως η ΔΕΗ ξεκινά να καταβάλλει αποζημιώσεις στους οικιακούς καταναλωτές για τις βλάβες των ηλεκτρικών συσκευών τους που προκαλούνται από διακοπές ηλεκτροδότησης.

Η εταιρεία αποφάσισε, κατόπιν υποδείξεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, να χορηγεί ανώτατα χρηματικά ποσά 300 ευρώ για τις μονοφασικές και 400 ευρώ για τις τριφασικές παροχές. Τα χρήματα αυτά θα δίνονται στα νοικοκυριά όταν οι ηλεκτρικές τους συσκευές «καίγονται» ή χαλάνε εξαιτίας τυχαίας διακοπής του ουδέτερου αγωγού του εναέριου ή υπόγειου δικτύου χαμηλής τάσης. Με απλά λόγια, όταν σημειώνεται υπέρταση του ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να προκαλούνται βλάβες στις κουζίνες, στα ψυγεία κ.λπ. Σημειώνεται ότι τα 300 και 400 ευρώ είναι τα ανώτατα ποσά (πλαφόν) που θα δίνει η εταιρεία. Η διαδικασία της χορήγησης αποζημίωσης που αποφάσισε η ΔΕΗ είναι απλή. 
 
Συγκεκριμένα, μέσα στην ημέρα ή εντός των τεσσάρων ημερών από τη ζημιά, ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει στα πρακτορεία της επιχείρησης αίτηση αποζημίωσης.
Επίσης όταν του ζητηθεί από την επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου με τα οποία θα περιγράφεται το είδος κάθε βλάβης που σχετίζεται με ενδεχόμενη υπέρταση λόγω διακοπής του ουδετέρου του δικτύου διανομής χαμηλής τάσης βάσει τεχνικών ευρημάτων και στοιχείων.
Ακόμη θα πρέπει να υποβάλει παραστατικά του ηλεκτρολόγου που να τεκμηριώνεται το κόστος επισκευής των βλαβών ή αντικατάστασής τους με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών εφόσον κρίνεται οικονομικά ασύμφορη η επισκευή τους.
Ο καταναλωτής θα πρέπει, εφόσον του ζητηθεί από την εταιρεία, να θέσει επί δύο μέρες τις ηλεκτρικές συσκευές στη διάθεσή της προς έλεγχο πριν από την επισκευή τους.
Υπαιτιότητα
Τα νοικοκυριά που έχουν υποστεί βλάβες οι ηλεκτρικές συσκευές τους από υπαιτιότητα των υπαλλήλων της ΔΕΗ ή συνεργαζόμενων εργολάβων, από σχετικές πράξεις ή παραλείψεις τους (π.χ. λανθασμένη σειρά εργασιών σύνδεσης φάσεων - ουδετέρου, πλημμελής επιθεώρηση) θα αποζημιώνονται χωρίς τον περιορισμό στο ύψος της αποζημίωσης (300 και 400 ευρώ), μετά την προσκόμιση των απαραίτητων αποδεικτικών της ζημιάς (π.χ. τιμολόγια επισκευών).
Διακοπές ρεύματος
Ποιες βλάβες δεν θα απο- ζημιώνονται
Δεν θα αποζημιώνονται βλάβες ηλεκτρικών συσκευών που προκλήθηκαν από διακοπές ρεύματος λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ «ως συνθήκες ανωτέρας βίας ορίζονται οι συνθήκες κατά τις οποίες προκύπτουν εξαιρετικά και μεγάλης εμβέλειας συμβάντα την απόκρουση των οποίων δεν δύναται να προβλέψουν και να προγραμματίσουν κατά τεχνικά και οικονομικά εύλογο τρόπο ο διαχειριστής ή ο κύριος του δικτύου».
Σεισμοί, καιρός
Τέτοιες είναι οι εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι πυρκαγιές, οι σεισμοί, οι απρόβλεπτες παρεμβάσεις δημοσίων αρχών (π.χ. αστυνομία, πυροσβεστική), οι απεργίες, οι ζημιές από τρίτους που δεν μπορούν να αποφευχθούν, όπως πτώσεις αεροπλάνων, τρομοκρατικές ενέργειες, εξεγέρσεις, τραυματισμοί υποβρυχίων ή υπογείων καλωδίων, βλάβες από τροχαία ατυχήματα και παρόμοιες πράξεις. Με απλά λόγια, αν σημειωθεί υπέρταση ηλεκτρικού ρεύματος λόγω καταιγίδας ή πυρκαγιάς και προκληθούν βλάβες σε ηλεκτρικές συσκευές, τότε η ΔΕΗ δεν θα αποζημιώνει τους καταναλωτές.
0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Του καιρού...

Θεσσαλονίκη

BlogUp Us!

Follow by Email

Follow my blog with bloglovin