Χρονοντούλαπο:

Contact via email

Just the two of us........... Από το Blogger.
Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

PostHeaderIcon Καβάλα | Σε πνεύμονας πρασίνου μετατρέπεται πρώην στρατόπεδο


Ο Δήμος Καβάλας συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FATE που σαν στόχο έχει την αξιοποίηση πρώην στρατοπέδων με τη μετατροπή τους σε οργανωμένες δομές επιχειρηματικότητας ή εκκολαπτήρια επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου το Στρατόπεδο «Ασημακοπούλου» αξιολογήθηκε ως καταλληλότερο για την εξυπηρέτηση των στόχων του Προγράμματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου.
Κατά την πρώτη φάση του έργου έχει διαμορφωθεί ένα σχέδιο για την αξιοποίηση του στρατοπέδου Ασημακοπούλου και του Κωτσάλου, βάσει των γενικών στρατηγικών στόχων 1 και 8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καβάλας και τις προβλέψεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Καβάλας.


Η αξιοποίηση του στρατοπέδου Ασημακοπούλου θα πρέπει να υπηρετήσει τους γενικούς στρατηγικούς στόχους της αναβάθμισης της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος του Δήμου και της διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης και της ποιοτικής αναβάθμισης της τοπικής οικονομίας στους κλάδους που εμφανίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Ειδικότερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου είχε προσδιορισθεί σχετικό έργο για τη «Δημιουργία Αστικού Πάρκου Περιγιαλιού (τμήμα στρατοπέδου Ασημακοπούλου)»
Από την ανάλυση που μέχρι τώρα έχει γίνει, αναγνωρίζεται ότι τμήματα του στρατοπέδου μπορούν να διατεθούν για να υπηρετήσουν και άλλους στόχους /ανάγκες του Προγράμματος, όπως:
  • Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης για τη φύση
  • Μέτρα Υποστήριξης Τοπικών Προϊόντων
  • Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου
  • Οι περιορισμοί που επιβάλλει το ΓΠΣ Καβάλας για την αξιοποίηση της έκτασης του στρατοπέδου Ασημακοπούλου περιλαμβάνουν τα εξής:
  • Χωροθέτηση χρήσεων πρασίνου, αθλητισμού, πολιτισμού, τουρισμού – αναψυχής (με συνεδριακό κέντρο) και χώρων στάθμευσης
  • Αποκλεισμός της κατοικίας
  • Διατήρηση των υπαρχόντων κτισμάτων και βλάστησης όπου αυτό είναι δυνατόν και χαμηλό ύψος των νέων κατασκευών
  • Περιορισμός της τελικής δομημένης επιφάνειας στο 15% της συνολικής έκτασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω οι αρχικές σκέψεις και κατευθύνσεις για την αξιοποίηση της έκτασης του στρατοπέδου είναι:

Δημιουργία Θεματικού Βοτανικού Κήπου
Θα περιλαμβάνει διαμόρφωση χώρου περιπάτου με την παράπλευρη φύτευση με είδη από τοπικές ποικιλίες και προβολή ειδών της θαλάσσιας περιοχής μας. Θα είναι ανοιχτό στο κοινό το οποίο θα εξυπηρετείται από τη λειτουργία πολιτιστικών εργαστηρίων και αναψυκτηρίου. Το πάρκο θα αποτελέσει χώρο περιπάτων-εκδρομών σχολείων σε συνδυασμό με εκπαιδευτικές ξεναγήσεις.

Δημιουργία ημι-υπαίθριας αγοράς τοπικών/βιολογικών προϊόντων
Θα δημιουργηθεί με την αξιοποίηση υπόστεγων στρατοπέδου. Θα διατίθεται χώρος σε αγρότες-παραγωγούς τοπικών προϊόντων και βιολογικών προϊόντων, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα δημιουργίας μόνιμων θεματικών περιπτέρων, π.χ. οινοπνευματούχων ποτών ενδεχομένως σε συνδυασμό με κάβα, στην υπηρεσία της τοπικής παραγωγής

Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας – Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων
Το Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας-Θερμοκοιτίδα θα αποβλέπει στην υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας για δυναμικούς επιχειρηματικούς κλάδους με έμφαση σε:

•Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
•Βιολογική γεωργία και διατροφή
•Αλιευτική Έρευνα
•Γαστρονομικός πολιτισμός και οινογευσία
•Προστασία του περιβάλλοντος
•Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας & ενεργειακή αποδοτικότητα
Το Κέντρο θα πλαισιώνεται από άμεσες εμπορικές χρήσεις ενδεχομένως με μόνιμα εκθετήρια τοπικών προϊόντων αλλά και θα προσφέρει παράλληλες επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα της αναψυχής για άμεσα οικονομικά αποτελέσματα (π.χ. αναψυκτήριο, μικρά καταστήματα κλπ.). Εξετάζεται επίσης η στέγαση ομαδοποιημένων εμπορικών δραστηριοτήτων των βασικών επιχειρηματικών κλάδων της Καβάλας για επίτευξη οικονομιών κλίμακας, όπως (μόνιμες ή περιοδικές) εκθέσεις τοπικών προϊόντων, κοινές εμπορικές δραστηριότητες κλπ.

Πολυχώρος συνεδρίων & εκδηλώσεων
Σε υποστήριξη των αναγκών του Κέντρου Επιχειρηματικότητας προτείνεται να δημιουργηθεί «πολυχρηστικός» χώρος που θα μπορεί να φιλοξενεί από μικρής κλίμακας συνεδριακές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και επιχειρηματικές παρουσιάσεις. Ως θερινός χώρος εκδηλώσεων, θα λειτουργεί σε συνδυασμό με το βοτανικό κήπο.

Κέντρο πληροφόρησης για τη φύση και τη θάλασσα
Το κέντρο πληροφόρησης για τη φύση Θα είναι ταυτόχρονα εκπαιδευτικού και τουριστικού χαρακτήρα, σε συνδυασμό με το βοτανικό κήπο ή σε συνδυασμό με θαλάσσιο θέμα. Μπορεί να στεγάζει ερευνητικά εργαστήρια.
0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Του καιρού...

Θεσσαλονίκη

BlogUp Us!

Follow by Email

Follow my blog with bloglovin