Χρονοντούλαπο:

Contact via email

Just the two of us........... Από το Blogger.
Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

PostHeaderIcon Νέος νόμος πλαίσιο για τα απόβλητα

Νέος νόμος πλαίσιο για τα απόβλητα 
Την ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων, καθώς και την απλοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας προωθεί ο προτεινόμενος νόμος - πλαίσιο για τα απόβλητα. Πρόκειται για μια συνολική ρύθμιση η οποία ενσωματώνει τη σχετική κοινοτική οδηγία (2008/98/ΕΚ) και θεσπίζει διαδικασίες για την παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων ώστε να εξασφαλιστεί η ανθρώπινη υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος.

Η πρωτοτυπία του σχεδίου νόμου για τα απόβλητα επικεντρώνεται κυρίως σε τρία ζητήματα. Αποσαφηνίζονται έννοιες και ορισμοί (τι είναι απόβλητο, ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση κ. α.), η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων λογίζεται ως διαδικασία ανάκτησης ενώ εισάγεται μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση των αποβλήτων η οποία επικεντρώνεται στην πρόληψη. Μάλιστα, η Ελλάδα υποχρεούται να εκπονήσει πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2013.

Το σχέδιο του νόμου-πλαισίου περιλαμβάνει ρυθμίσεις προηγούμενων οδηγιών. Καθιερώνει την ευθύνη του μελετητή, του παραγωγού, του κατόχου των αποβλήτων, των εμπόρων και των μεσιτών (δηλαδή όλων των εμπλεκομένων). Θεσπίζει τις διαρκείς επιθεωρήσεις και τους ελέγχους με πλήρως κατανεμημένους ρόλους μεταξύ των υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των περιφερειών. Καθορίζει διοικητικές, αστικές και ποινικές κυρώσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση των αποβλήτων που παρανομούν. Επίσης απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης για τη διαχείριση των αποβλήτων.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Του καιρού...

Θεσσαλονίκη

BlogUp Us!

Follow by Email

Follow my blog with bloglovin