Χρονοντούλαπο:

Contact via email

Just the two of us........... Από το Blogger.
Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

PostHeaderIcon Στην "μάχη" οι πρυτάνεις εναντίον των αλλαγών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Δεν πρόκειται να παραδοθούν έτσι εύκολα οι πρυτάνεις, οι οποίοι απευθύνθηκαν σε συνταγματολόγους, προκειμένου να αποτρέψουν ορισμένες αλλαγές που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο για τις αλλαγές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Σήμερα δόθηκαν οι γνωμοδοτήσεις του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου, Κ. Χρυσόγονου, των καθηγητών της Νομικής Σχολής Αθηνών, Γ. Γεραπετρίτη και Σπ. Βλαχόπουλου, καθώς και του καθηγητή Δημοσίου Δικαίου, Χ. Ανθόπουλου.

Οι πρυτάνεις προτίθενται να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, με βάση τις γνωμοδοτήσεις αυτές, στην περίπτωση που θα ψηφισθούν οι αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα κρίσιμα σημεία που συγκρούονται με τις συνταγματικές επιταγές, σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις είναι:

- Η συμμετοχή στο Συμβούλιο Διοίκησης μελών εκτός Πανεπιστημίου.

- Η επιλογή των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου από ολιγάριθμο εκλεκτορικό σώμα και όχι το σύνολο της διδακτικής ακαδημαϊκής κοινότητας.

- Η ιδιότητα του πρύτανη ως (εν δυνάμει) μη προερχομένου από το Ίδρυμα, τη στιγμή μάλιστα που απολαμβάνει εκτενών οικονομικών, διοικητικών και ακαδημαϊκών αρμοδιοτήτων.

- Η επιλογή του πρύτανη από ολιγάριθμο εκλεκτορικό σώμα στο οποίο συμμετέχουν και μη μέλη του Ιδρύματος, αλλά όχι με τη συμμετοχή του συνόλου της διδακτικής-ακαδημαϊκής κοινότητας.

- Η δυνατότητα ανανέωσης της θητείας του πρύτανη από το συμβούλιο χωρίς διαδικασία προκήρυξης ή εκλογής.

- Η επιλογή κοσμήτορα από το ολιγάριθμο εκλεκτορικό σώμα του Συμβουλίου. Ο Κ. Χρυσόγονος επισημαίνει ότι η επιλογή αυτή "καταλύει τη δημοκρατική διαδικασία που απορρέει από την αρχή της αυτοδιοίκησης και παραπέμπει σε ιεραρχικού τύπου συστήματα, όπως εκείνα που εφαρμόζονται στις ένοπλες δυνάμεις".

- Η απόλυτη απαγόρευση διορισμού καθηγητή στο Ίδρυμα όπου εκπόνησε σπουδές ή διδακτορικό την τελευταία πενταετία, διότι παραβιάζεται έτσι η αρχή της αναλογικότητας και συνιστά υπέρμετρο περιορισμό του αυτοδιοίκητου και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας των υποψηφίων.

- Η σημαντική μισθολογική διαφοροποίηση μεταξύ των καθηγητών που προσφέρουν εργασία ίσης αξίας.

- Το αμάχητο τεκμήριο αυτοδίκαιης διαγραφής φοιτητών που δεν εγγράφονται σε 2 συνεχόμενα εξάμηνα, χωρίς εξαίρεση σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή πραγματικού και σοβαρού κωλύματος.

- Η πρόβλεψη σύστασης ΝΠΙΔ για την αξιοποίηση της περιουσίας και των πόρων του ΑΕΙ .

- Το προσχέδιο δεν περιλαμβάνει καμία μεταβατική διάταξη για τα ήδη υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ.

Ο Κ. Χρυσόγονος επισημαίνει ότι "το Σύνταγμα δεν επιτάσσει τη δωρεάν διανομή βιβλίων, αλλά ότι, σε περίπτωση ολικής ή μερικής κατάργησής του, το σύστημα αυτό οφείλει να αντικατασταθεί από άλλο ισοδύναμου αποτελέσματος π.χ. δημιουργία βιβλιοθηκών με επαρκή αριθμό βιβλίων και χώρους με συνεχή πρόσβαση των φοιτητών''.

Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι ο Κ. Χρυσόγονος επιμένει στη συγκρότηση των ΣυμβουλίωνΔιοίκησης τονίζοντας ότι παρατηρείται αδικαιολόγητος αποκλεισμός μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας από τις εκλογές μελών των νέων Συμβουλίων Διοίκησης που προτείνονται.

Ιδιαίτερα για τον πρύτανη που θα επιλέγεται από το Συμβούλιο αλλά και για τους κοσμήτορες, ο καθηγητής τονίζει: "Με το προσχέδιο νόμου ορίζεται ότι τόσο τον πρύτανη όσο και τους κοσμήτορες των Σχολών τους εκλέγει το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, εγείρονται μείζονα ζητήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης του εν λόγω οργάνου, ώστε να θεωρηθεί πως έχει την εξουσία να προσδιορίζει κατά την αυθαίρετη κρίση του ποιος θα καταλαμβάνει τις θέσεις αυτές και μάλιστα δίχως να τηρείται οποιαδήποτε διαδικασία εκπροσώπησης των μελών της κάθε Σχολής ή του ιδρύματος συνολικά.

Άλλωστε, με τον τρόπο αυτό καταργείται η αυτοδιοίκηση στο επίπεδο της Σχολής, αφού ο κοσμήτορας θα διορίζεται από το Συμβούλιο Διοίκησης. Η επιλογή αυτή καταλύει τη δημοκρατική διαδικασία που απορρέει από την αρχή της αυτοδιοίκησης και παραπέμπει σε ιεραρχικού τύπου συστήματα, όπως εκείνα που εφαρμόζονται στις ένοπλες δυνάμεις".

Όμως και η κατάργηση των τμημάτων και η αντικατάστασή τους με τις σχολές, θεωρούν οι καθηγητές ότι έχει κωλύματα:

"Η οργανωτική αυτή ανατροπή παραβιάζει τη συνταγματική επιταγή της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ στο επίπεδο των επιμέρους σχηματισμών τους. Στο πλαίσιο αυτά θα πρέπει να κριθεί ως αντίθετη στην αρχή της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ η πρόβλεψη ότι το πρόγραμμα σπουδών του κάθε Προγράμματος Σπουδών (εδώ με την έννοια του παλιού Τμήματος) εγκρίνεται με απόφαση της (διορισμένης) Κοσμητείας της Σχολής".

Επίσης, ενστάσεις υπάρχουν για τα πανεπιστημιακά συγγράμματα η δωρεάν διανομή των οποίων σταματά έπειτα από λίγα χρόνια.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: "Δεν καλύπτεται το αίτημα για δωρεάν παιδεία με τις διατάξεις για την κατάργηση της διανομής των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων καθώς οι νέες διατάξεις που αναφέρονται στην υποστήριξη των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών είναι ασαφείς".


πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Του καιρού...

Θεσσαλονίκη

BlogUp Us!

Follow by Email

Follow my blog with bloglovin