Χρονοντούλαπο:

Contact via email

Just the two of us........... Από το Blogger.
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

PostHeaderIcon Κομισιόν: Παραπομπή της Ελλάδας για ταξιδιωτικά πρακτορεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα, καθώς και την Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ για μη ορθή εφαρμογή των κανόνων ΦΠΑ της ΕΕ στα πρακτορεία ταξιδίων.

Η οδηγία ΦΠΑ 2006/112/EΚ περιέχει ειδικές διατάξεις (τις καλούμενες «ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους») για τα πρακτορεία ταξιδίων όταν πωλούν οργανωμένα ταξίδια σε ταξιδιώτες. Ωστόσο, τα κράτη μέλη που παραπέμπονται στο Δικαστήριο για το εν λόγω θέμα έχουν εφαρμόσει εσφαλμένα αυτές τις ειδικές διατάξεις με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των πρακτορείων ταξιδίων.

Η οδηγία ΦΠΑ περιέλαβε το «ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους» προκειμένου να απλοποιηθεί η εφαρμογή του ΦΠΑ για τα πρακτορεία ταξιδίων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι στοιχεία των οργανωμένων ταξιδίων που πωλούν μπορεί να αφορούν διάφορες χώρες και συνεπώς να υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες ΦΠΑ. Οι εταιρείες ταξιδίων μπορούν να επωφελούνται από το ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους όταν πωλούν οργανωμένα ταξίδια σε ταξιδιώτες. Ωστόσο, το καθεστώς δεν εφαρμόζεται σε πρακτορεία ταξιδίων τα οποία πωλούν προγράμματα διακοπών σε άλλες εταιρείες, ιδίως σε άλλα πρακτορεία ταξιδίων για μεταπώληση.

Τα 8 κράτη μέλη που παραπέμπονται σήμερα στο Δικαστήριο για το εν λόγω θέμα δεν εφαρμόζουν ορθά το ειδικό καθεστώς περιθωρίου κέρδους, δεδομένου ότι συχνά επιτρέπουν να εφαρμόζεται το καθεστώς αυτό σε πωλήσεις μεταξύ πρακτορείων ταξιδίων. Αυτό προκαλεί στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, καθόσον ορισμένα πρακτορεία ταξιδίων επιβαρύνονται φορολογικά περισσότερο από ό,τι άλλα.

Το 2006, η Επιτροπή εξέτασε την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος περιθωρίου κέρδους σε ολόκληρη την ΕΕ και διαπίστωσε ότι 13 κράτη μέλη εφάρμοζαν το εν λόγω καθεστώς εσφαλμένα. Στο μεταξύ, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Λετονία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο τροποποίησαν τη νομοθεσία τους προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της ΕΕ. Ωστόσο, η Τσεχική Δημοκρατία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ισπανία δεν έχουν λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την τροποποίηση των κανόνων τους, και για τον λόγο αυτό η Επιτροπή παραπέμπει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο.

Η Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στα εν λόγω κράτη μέλη τον Φεβρουάριο


Πηγή:www.capital.gr

πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Του καιρού...

Θεσσαλονίκη

BlogUp Us!

Follow my blog with bloglovin