Χρονοντούλαπο:

Contact via email

Just the two of us........... Από το Blogger.
Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

PostHeaderIcon Αιώνιοι 360.000 φοιτητές και τα ακριβά συγγράμματα

Αιώνιοι 360.000 φοιτητές και τα ακριβά συγγράμματα 
Στην κατηγορία των αιωνίων κατατάσσονται οι δύο στους τρεις φοιτητές που είναι εγγεγραµµένοι στα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ της χώρας.

Το στοιχείο αυτό, το οποίο καταδεικνύει µία από τις πλέονχαρακτηριστικές στρεβλώσεις της Ανώτατης Εκπαίδευσης, προέκυψε εµµέσως από τηµελέτη των συγγραµµάτων πουπαρέλαβανοι φοιτητές µέσω του νέου ηλεκτρονικού συστήµατος διανοµής «Εύδοξος» (http://eudoxus.gr/).

Οπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας Αννα ∆ιαµαντοπούλου, παρουσιάζοντας χθες τα πρώτα αποτελέσµατα του νέου συστήµατος,από τους περίπου 600.000 εγγεγραµµένους φοιτητές σε πανεπιστήµια και ΤΕΙ της χώρας µπήκαν στο σύστηµα και έλαβαν συγγράµµατα µόλις 242.444! Οπως είναι επόµενο, στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι οι υπόλοιποι συµπεριλαµβάνονται στους αποκαλούµενους αιώνιους φοιτητές.

Η ηλεκτρονική διανοµή συγγραµµάτων αποκάλυψε και άλλες δυσλειτουργίες του συστήµατος. Μία από αυτές είναι η ανάδειξη της εγκατάλειψης των διαφόρων περιφερειακών ΤΕΙ, τα οποία, όπως είναι γνωστό, προορίζονται για συγχωνεύσεις ή λουκέτα µετά καιτις χιλιάδες κενές θέσεις που προέκυψαν σε αυτά στις τελευταίες εισαγωγικές εξετάσειςπαρά την κατάργηση της βάσης του δέκα.

ΤΑ ΕΡΗΜΑ ΤΕΙ. Για παράδειγµα, σε περιφερειακότµήµα ΤΕΙ Φυτικής Παραγωγής στο πρώτο εξάµηνο έλαβαν συγγράµµατα 67 σπουδαστές και στο τρίτο µόλις 6 (!) ενώ σε τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων στο πρώτο εξάµηνο διανεµήθηκαν 36 συγγράµµατα και στο τρίτο µόνο δέκα.

Ακόµα ένα πρόβληµα που αποκαλύφθηκε είναι οι δυσεξήγητες έως ύποπτες αποκλίσεις κόστους που υπάρχουν για τα συγγράµµατα µεταξύ οµοειδών τµηµάτων σε διαφορετικά πανεπιστήµια. Για παράδειγµα, στις επτά ιατρικές σχολές της χώρας η απόκλιση του κόστους των συγγραµµάτων ανά φοιτητή από το πιο ακριβό έως το λιγότερο ακριβό είναι 258%! Σε πολλά τµήµατα των ΤΕΙ εξάλλου, τοµέσο κόστος συγγράµµατος είναι 7,98 ευρώ, ενώ σε αντίστοιχο τµήµα 26,59 ευρώ.

«Τα ίδια ταιδρύµαταθα πρέπει να µελετήσουντα δεδοµένα και να αντιδράσουν. Οι σχολές οφείλουν να απαντήσουν στην κοινωνία. Χρειάζεται λογοδοσίαγια το κόστος τωνσπουδών τωνφοιτη τών», τόνισε η κ. ∆ιαµαντοπούλου. Η χρήση του συστήµατος «Εύδοξος» κρίθηκε ικανοποιητική από το 80% των φοιτητών, σύµφωνα µε έρευνα που παρουσιάστηκε, καθώς σε αντίθεση µε όσα συνέβαιναν παλαιότερα οι φοιτητές δήλωσαν το σύγγραµµα και τοπαρέλαβαν αµέσως χωρίς γραφειοκρατία και ταλαιπωρία, από τις πρώτες ηµέρες τουεξαµήνου. Επίσης µέσω του συστήµατος οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ξεφυλλίσουν διάφορα συγγράµµατα και γνωρίζοντας τις προτάσεις του καθηγητή τους και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης να κάνουν µόνοι τους την επιλογή συγγράµµατος. Στόχος είναι συγγράµµατα αλλά και σηµειώσεις να δίνονται στο µέλλον ηλεκτρονικά.

Εξάλλου, ο ειδικός γραµµατέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Βασίλης Παπάζογλου ανέφερε ότιδεν καταργείται η πολλαπλή επιλογή συγγράµµατος και εξήγησε: «Ζητήσαµε από γραµµατείες, όπου απαιτούνται για κάποιο µάθηµατρία ή περισσότερα βιβλία (αφορά µόνο το 3,8% των µαθηµάτων), αιτιολογηµένη απόφαση της γενικής συνέλευσης ώστε να καλύπτονται. Οταν έρχονται στο υπουργείο Παιδείας τέτοιεςαποφάσεις γενικώνσυνελεύσεων, τις εγκρίνουµε και προχωράει κανονικά η διανοµή. Αρα είναι µύθος ότι οι φοιτητές θα πληρώσουν έστω και ένα ευρώαπό την τσέπητους για τα βιβλία».

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ. Το υπουργείο Παιδείας σκοπεύει να προωθήσει στα πανεπιστήµια το ηλεκτρονικό βιβλίο, το οποίο θα είναι ελεύθερο στο ∆ιαδίκτυο, έτσιώστε ο φοιτητής να έχει πρόσβαση σε περισσότερα από ένα συγγράµµατα.

n Το 80% τηςδιανοµής συγγραµµάτων µε το νέο σύστηµα ολοκληρώθηκε το πολύ έως 12 µέρες µετά τη δήλωση από τον φοιτητή.

n Για τα µαθήµατα πουδιδάσκονται, υπάρχουνσυγγράµµατα στο 73% ενώ τουπόλοιπο 27%παραδίδεται µε σηµειώσεις.


0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Του καιρού...

Θεσσαλονίκη

BlogUp Us!

Follow by Email

Follow my blog with bloglovin