Χρονοντούλαπο:

Contact via email

Just the two of us........... Από το Blogger.
Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

PostHeaderIcon Σεξισμό στην εργασία διαπιστώνει με έρευνα ο Συνήγορος του Πολίτη

  
Εντυπωσιακή άνοδο (από 15% σε 27%) διαπιστώνει η 2η ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις διακρίσεις λόγω φύλλου στην απασχόληση.
Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ό,τι η συνεργασία του Συνηγόρου με το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας βελτιώθηκε ουσιαστικά και οδήγησε σε άρση της διακριτικής συμπεριφοράς, σε ανάκληση απολύσεων αλλά και στην επιβολή διοικητικών προστίμων σε ιδιώτες εργοδότες.
Συγκριμένα αναφέρεται, ότι τέσσερα έτη μετά την ψήφιση του αρχικού νόμου 3488/2006 ο οποίος ήδη αντικαταστάθηκε από τον 3896/2010 εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά εμπόδια στην εφαρμογή και και την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην εργασία

Η έκθεση διαπιστώνει ότι η ενσωμάτωση της πολιτικής του φύλλου στη δημόσια πολιτική, (γνωστή ως Genter mainstreaming), η αξιολόγηση δηλαδή των επιπτώσεων που έχει στις γυναίκες και στους άνδρες οποιαδήποτε δράση συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας βρίσκεται στα σπάργανα ενώ ακόμη και τα πολιτικά δικαστήρια δεν είναι επαρκώς εξοικειωμένα με αυτήν. Στον Δημόσιο Τομέα, εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλλου στους όρους προκηρύξεων για προσλήψεις και στις διαδικασίες πρόσβασης σε εκπαίδευση και κατάρτιση, ενώ απουσιάζουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των διακρίσεων.
Εμπόδια, διαδικαστικά και νομοθετικά, εξακολουθεί να συναντά η προσπάθεια κατοχύρωσης σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης (π.χ Σώματα Ασφαλείας) της άδειας ανατροφής του παιδιού ως δικαίωμα και του πατέρα, και η δυνατότητα, στην πράξη, του να πάρει άδεια ανατροφής.
Τα εμπόδια αυτά, επισημαίνει ο Συνήγορος, αποκαλύπτουν έλλειψη πολιτικής βούλησης και σχετικές κοινωνικές αντιλήψεις.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις άδειες ανατροφής παιδιού στο Δημόσιο, ο Συνήγορος, προτείνει α) ενιαίο καθεστώς γονικών αδειών για όλες τις κατηγορίες των Δημοσίων Υπαλλήλων β) κατάργηση των ρυθμίσεων, γενικών ή ειδικών, που παραβιάζουν τη αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, γ) επιμερισμό της άδειας ανατροφής μεταξύ των εργαζομένων γονέων δ) κίνητρα για τη χρήση της από τον πατέρα και ε) ευελιξία στον τρόπο χορήγησής της όπως π.χ δυνατότητα σώρευσης του μειωμένου ωραρίου σε ημέρες ρεπό.
Στον ιδιωτικό τομέα τώρα, η έκθεση επισημαίνει ό,τι εξακολουθεί να παραμένει βασικό πρόβλημα το γεγονός ότι η εγκυμοσύνη και η μητρότητα αποτελούν τροχοπέδη στην απασχόληση των γυναικών και ότι δεν λαμβάνονται μέτρα για την επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας μετά από μακρές απουσίες, για λόγους μητρότητας.

πηγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Του καιρού...

Θεσσαλονίκη

BlogUp Us!

Follow by Email

Follow my blog with bloglovin