Χρονοντούλαπο:

Contact via email

Just the two of us........... Από το Blogger.
Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

PostHeaderIcon Πέντε Νοσοκομεία του ΙΚΑ εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας«Μεγαλώνει» το ΕΣΥ. Με νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες το απόγευμα στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Υγείας κ. Α. Λοβέρδος, πέντε Νοσοκομεία του ΙΚΑ εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παράλληλα, συστήνεται ο Οργανισμός Παροχής Υγείας, στον οποίο θα ενταχθούν οι κλάδοι Υγείας του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και ο Οίκος Ναύτη. Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και άλλες διατάξεις, που αφορούν την χορήγηση πολυτεκνικών επιδομάτων βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω επιδόματα χορηγούνται μόνο σε οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά των οποίων των ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 40.000 ευρώ.

Ποια νοσοκομεία συγχωνεύονται

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι υπηρεσίες νοσοκομειακής υποστήριξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ εντάσσονται στο ΕΣΥ: Το 1ο Νοσοκομείο του ΙΚΑ Αθήνας εντάσσεται στο Σισμανόγλειο, το 2ο Νοσοκομείο του ΙΚΑ Θεσσαλονίκης στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος», το Νοσοκομείο Βραχείας Νοσηλείας του ΙΚΑ στην «Πολυκλινική», το Ογκολογικό Νοσοκομείο του ΙΚΑ στον «Άγιο Σάββα» και το 7ο Νοσοκομείο του ΙΚΑ στο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα -Κωνσταντοπούλειο». Μετά την ένταξη, το προσωπικό που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, «... μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχει, στον αντίστοιχο φορέα υποδοχής, το δε απασχολούμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε αντίστοιχες κενές θέσεις της συγκεκριμένης ειδικότητας».

Όλη η περιουσία (ακίνητη, κινητή, εξοπλισμός κλπ) του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που αφορά τις υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης, περιέρχεται αυτοδικαίως κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και χωρίς την κατάρτιση οποιασδήποτε συμβολαιογραφικής ή άλλης πράξης.

Συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί, μεταξύ του ΙΚΑ και τρίτων (εκμισθωτές, προμηθευτές κλπ), καθώς και με γιατρούς και οδοντιάτρους απασχολούμενους με σχέση μίσθωσης έργου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, αλλά όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Τρίτεκνοι και πολύτεκνοι

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στη μητέρα που αποκτά τρίτο παιδί καταβάλλεται μέχρι και την συμπλήρωση του έκτου έτους της ηλικίας του επίδομα ύψους 177 ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 40.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν μόνιμη και συνεχή δεκαετή παραμονή στην Ελλάδα. Επίσης, στην μητέρα που έχει ή αποκτά τρία παιδιά χορηγείται μηνιαίο επίδομα για κάθε άγαμο παιδί της, κάτω των 23 ετών, το οποίο ισούται με το επίδομα που καταβάλλεται για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας και καθορίζεται από 1-1-2011 στο ποσό των 44 ευρώ.

Στους πολύτεκνους καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ποσού 44 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 40.000 ευρώ. Στην μητέρα που δεν δικαιούται πλέον το παραπάνω επίδομα χορηγείται ισόβια σύνταξη ποσού 102 ευρώ. Στις πολύτεκνες οικογένειες, από 1-1-2011 και για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται το επίδομα τρίτου παιδιού δεν θα καταβάλλεται το επίδομα παιδιού πολύτεκνης οικογένειας.

Πηγή: www.tovima.gr

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Του καιρού...

Θεσσαλονίκη

BlogUp Us!

Follow by Email

Follow my blog with bloglovin